POWER OF PARTNERSHIP SYNERGY: Dom24h Strategic Partnership’s Project Board

The Project Board is the heart of the Dom24h demonstration project, and the ideas hub of the strategic partnership between 12 development-focused Slovenian companies. The Board holds regular monthly meetings to ensure that the project follows the timeline of activities and goals, that separate technological solutions are integrated into a functioning home/building, and that this […]

Projektni svet strateškega partnerstva Dom24h

Projektni svet je srce demo projekta Dom24h in je idejno vozlišče strateškega partnerstva 12 razvojno naravnanih slovenskih podjetij. Redno mesečno sestajanje Projektnega sveta zagotavlja izvajanje projekta v skladu z zastavljeno dinamiko aktivnosti in cilji, integracijo samostojnih tehnoloških rešitev v funkcionalno celoto doma-stavbe in z vsem tem doseganje pričakovanih rezultatov. Redno sestajanje omogoča tudi pravočasne odzive […]

ALPLES – Furniture Design No. 1 in Slovenia

Alples is the main partner of the »Advanced Interior Furniture« set at the development-strategic demo project Dom24h. In cooperation with other project partners, it’s developing smart interior solutions for Dom24h – a single-family house with an office. The furniture for kitchens, bedrooms, children’s rooms, and offices, with included sensory stimulation features, is adaptable to styles […]

HOME24H – Home of Tomorrow

Marles is the leading partner in the Dom24h strategic partnership. It manages the INTEGRATION OF PARTNERS’ SOLUTIONS into a coherent modern concept for domestic living, for a home in use 24 hours a day, not just for everyday living but as an active workplace. It has also been developing a new, innovative construction kit, an […]

Robotina presented HEMS at virtual China – CEEC Expo 2020

Robotina d.o.o. was presented at the virtual fair CEEC Expo 2020, Ningbo, China, between the 8th and the 13th of June 2020. The event attracted more than 540 exhibitors from Central and Eastern Europe and was attended by more than 80,000 visitors a day. At the fair, Robotina presented, among other things, HEMS – Home […]

Robotina na virtualnem sejmu China – CEEC Expo 2020

Robotina, d.o.o., je bila med 08.06.2020 in 13.06.2020 prisotna na virtualnem sejmu CEEC Expo 2020, Ningbo, Kitajska. Dogodek je privabil več kot 540 razstavljavcev iz Centralne in Vzhodne Evrope in ga je obiskalo več kot 80.000 obiskovalcev na dan. Na sejmu je Robotina med drugim predstavila HEMS, ki ga podjetje razvija v sklopu razvojno raziskovalnega […]

DOM24H – Dom prihodnosti

Marles je vodilni partner strateškega partnerstva Dom24h. Vodi INTEGRACIJO REŠITEV PARTNERJEV demo projekta v smiselno celoto modernega koncepta bivanja v domu, ki ga uporabljamo 24 ur na dan, ne samo za namene bivanja, temveč tudi za aktivno delo. Poleg tega razvija nov inovativni konstrukcijski sklop, integralno projektiranje in nov poslovni model. Podjetje Marles je prepoznavno […]