DOM24H – Dom prihodnosti

Marles je vodilni partner strateškega partnerstva Dom24h. Vodi INTEGRACIJO REŠITEV PARTNERJEV demo projekta v
smiselno celoto modernega koncepta bivanja v domu, ki ga uporabljamo 24 ur na dan, ne samo za namene bivanja,
temveč tudi za aktivno delo. Poleg tega razvija nov inovativni konstrukcijski sklop, integralno projektiranje in nov
poslovni model.
Podjetje Marles je prepoznavno kot vodilno podjetje na področju razvoja tehnoloških rešitev trajnostne in
energetsko varčne gradnje sodobnih stanovanjskih hiš in investicijskih objektov. Fokusno področje razvoja v podjetju
je uporaba najsodobnejših tehnoloških rešitev, raba obnovljivih virov in vgradnja materialov naravnega izvora,
katerih cilj je zagotavljanje zdravega bivanja in čim večjega bivalnega ugodja. Povezava do MARLES.

Strateško razvojni projekt na področju pametnih stavb

Objekt Dom24h je zasnovana kot bivalni objekt prihodnosti, ki v skladu s sodobnimi družbenimi in ekonomskimi trendi poleg kakovostnega in polnega bivanje ter preživljanja prostega časa omogoča tudi učinkovito opravljanje dela na domu. Dom24h ima celovito energetsko in informacijsko oskrbo. Električno energijo zagotavlja s pomočjo sončne
elektrarne. Grajen je v skladu s paradigmo neto nič-energijske hiše (visoko izolativni toplotni materiali, nadzorovano prezračevanje objekta, rekuperacija toplote z zelo visokim izkoristkom, fazno spremenljivi materiali, …). Z integriranim konceptom »life-cycle thinking« je prijazen do okolja, a hkrati pameten in dovolj fleksibilen, da omogoča
zdravo in udobno bivanje – tudi s pasivnimi ukrepi, kot so barve in premazi za uravnavanje vlage. Z okolico je povezljiv na več nivojih: dvosmerna povezava s sistemi oskrbe z energijo pametnih skupnosti (električna energija, toplota, informacije, podatki …). Sledi najnovejšim trendom storitev na trgu s fleksibilnostjo energije. Posebna pozornost je namenjena interierju: uporaba in vgradnja pametnih naprav in naprednega pohištva, ki so integrirani v enovit informacijski sistem upravljanja s pametnim domom. Pred konkurenčnimi projekti ima ključno prednost v tem, da je povezan v oblak in opremljen z digitalnim dvojčkom. Kljub kompleksnosti se odziva na potrebe okolice. Je energetsko samozadosten in je porabnik, proizvajalec in hranilnik električne in toplotne energije. Aktivno se vključuje v razvoj elektromobilnosti, pametnih skupnosti in modelov pametnih omrežij.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.