Dom24h

Osnovni namen projekta Dom24h je razvoj in demonstracija novega koncepta bivanja in dela v domu, ki ga uporabljamo 24 ur na dan, razvoj in demonstracija podsistemov in produktov za pametne stavbe prihodnosti in razvoj ustreznega poslovnega modela za trženje tega koncepta na trgu:

 

  • neto ničenergijska stavba,
  • »life-cycle thinking«,
  • kompatibilna in povezljiva notranja oprema,
  • IoT (Internet stvari),
  • povezljivost z okolico na različnih nivojih (energija, informacije ipd.),
  • elektromobilnost,
  • povezanost v oblak in digitalni dvojček,
  • integracija v skupnost in energetsko verigo (»smart contracting«),
  • dvosmerna povezava s sistemi oskrbe z energijo pametnih skupnost…

Dom24h se odziva na potrebe okolice in je ob tem, ko je porabnik, tudi proizvajalec in hranilnik električne in toplotne energije. Stavba Dom24h je prefabricirana, kar v spoju s sodobnimi tehnologijami integralnega načrtovanja stavbe (BIM) in njihovo integracijo v proizvodni proces zagotavlja visoko zanesljivost in tehnično kakovost.

Projekt Dom24h je bil zasnovan v okviru aktivnosti SRIP PSiDL s ciljem uresničevanja vizije partnerstva, ki temelji na integraciji rešitev vseh fokusnih področij delovanja SRIP PSiDL in razvoju ponudbe celovitih rešitev bivanja. Kot tak je strateško pomemben demonstracijski projekt in je izrednega pomena za prihodnje delovanje SRIP PSiDL.

Projekta traja 36 mesecev.


Celotna vrednost projekta je 15.852.230,22 € (10.864.119,93 € lastnih sredstev partnerjev in 4.988.110,12 € sofinanciranja s strani MGRT in EU ESRR).

MULTIMODALNO BIVANJE: DOM IN POSLOVNO-DELOVNI PROSTOR

Dom24h je zasnovan tako, da zagotavlja napredno, pametno in povezljivo okolje 24 ur na dan in da stanovalcu nudi multimodalno bivanje: istočasno del stanovalcev/uporabnikov stavbo uporablja kot dom, del pa kot delovno okolje.

Delo na domu zadnje čase postaja vedno bolj zaželen in priročen način opravljanja dela. Danes se tako delodajalci in zaposleni kot podjetniki in samozaposleni vse pogosteje odločajo za delo na domu.

Raziskave so pokazale, da opravljanje dela v domačem okolju zmanjšuje stres, število in trajanje bolniških odsotnosti, viša storilnost, kvaliteto in inovativnost opravljenega dela ter je na več nivojih stimulativno.

Kuhinja / Dnevna soba / Jedilnica, WC, Vhodna avla, Garderoba, Tehnični prostor

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.