PARTNERJI

Kot proizvajalec montažnih lesenih hiš je nosilec verige vrednosti Dom24h. Vodi INTEGRACIJO REŠITEV PARTNERJEV v smiselno celoto modernega koncepta bivanja v domu, ki ga uporabljamo 24 ur na dan, ne samo za namene bivanja, temveč tudi za aktivno delo na domu. Poskrbel bo za razvoj novega inovativnega konstrukcijskega sklopa, razvoj integralnega projektiranja, ki bo temeljilo na BIM tehnologiji, ter razvoj novega poslovnega modela.

Nosilec sklopa NAPREDNO NOTRANJE POHIŠTVO. V koncept prispeva razvoj naprednih rešitev za oblikovanje interierja demo enodružinske hiše s poslovnim prostorom, ki bo omogočal celovito rešitev za bivanje in delo.

Sodeluje v okviru segmenta NAPREDNO UPRAVLJANJE Z ENERGIJO. Razvija pametno toplotno postajo za dvosmerno izmenjavo energije v sistemu daljinskega ogrevanja, pametne komponente za sisteme daljinskega ogrevanja, zagotavlja povezljivost toplotnih postaj s sistemom upravljanja in vpeljuje sistem za nadzor delovanja toplotnih postaj.

Sodeluje v sklopu PAMETNI DOM v delu razvoja in izdelave zaščitnega stikala na diferenčni tok z vgrajeno nadtokovno zaščito in vgrajenim merilnikom električne energije z ustreznim prenosom v IT okolje. Prav tako skrbi za razvoj in izdelavo zaščitnega stikala z vgrajenim senzorjem iskrenja in obloka (obločni detektor) ter skrbi za projektiranje električne inštalacije.

Nosilec delovnega sklopa GOSPODINJSKI APARATI, v okviru katerega poteka razvoj in demonstracija povezljivih velikih gospodinjskih aparatov, razvoj mobilne aplikacije za upravljanje povezljivih aparatov, razvoj IoT platforme ter ponudba digitalnih vsebin in storitev.

Deluje v okviru segmentov STAVBNO TKIVO in NOTRANJE POHIŠTVO. Razvija in demonstrira inovativne premazne rešitve z daljšo trajnostjo za površinsko zaščito zunanjih lesenih elementov in stavbnega pohištva ter višjimi estetskimi in zaščitnimi lastnostmi notranjega pohištva.

V okviru segmenta NAPREDNO NOTRANJE POHIŠTVO je odgovoren za izdelavo elektronskih komponent za vgradnjo v napredno notranje pohištvo (svetlobne in zvočne komponente ter difuzorji), ki ga razvija Alples. Njegov del so tudi povezava s krovnimi programi Smart Home, izdelava sistema za vodenje zaloge v shrambi in avtomatsko generiranje nakupovalnega seznama.

V okviru segmenta STAVBNO TKIVO deluje na dveh področjih, in sicer na razvoju in proizvodnji materialov za izdelavo zaključnih slojev v gradbeništvu (interier/eksterier) ter na sistemskih rešitvah zaščite zunanjih površin na visoko izolativni toplotni izolaciji.

Nosilec delovnih sklopov PAMETNI DOM in NAPREDNO UPRAVLJANJE Z ENERGIJO, v okviru katerih se izvaja razvoj in demonstracija integracije rešitev partnerjev v celovito rešitev pametnega doma, upravljanje z energijo in ponudba prožnosti na trgu z elektriko.

V okviru segmenta NAPREDNO UPRAVLJANJE Z ENERGIJO skrbi za razvoj in demonstracijo HEMS-a (Home Energy Management System), upravljanje z energijskim tokom in integracijo vseh naprav ter shranjevalnika električne energije. Pri tem je uporabljena najnovejša IoT tehnologija, v oblaku bo zgrajen digitalni dvojček objekta, nato pa se bo z uporabo naprednih pravil in strojnega učenja napovedovalo potrebe in jih optimalno (skladno s cilji uporabnika) zadovoljilo.

IT partner, ki je zadolžen za razvoj in prilagoditev IoT platforme segmenta NAPREDNO UPRAVLJANJE Z ENERGIJO ter za nadgradnjo z modulom za strojno učenje (podatkovni inženiring, strojno učenje, razvoj modelov in vizualizacija). Skrbi tudi za razvoj dashboarda za spremljanje stanja hiše skozi IoT platformo ter enotne točke za dostop do podatkov iz BIM in parjenje le-teh z realnimi podatki iz senzorjev hiše (digitalni dvojček).

Deluje v segmentih PAMETNI DOM in NAČRTOVANJE STAVBE. Odgovoren je za razvoj in demonstracijo platforme in inteligentnih vstopnih točk do prostorov in storitev, BIM – digitalnega dvojčka prostorov ter integracijo v platforme partnerjev za povečanje udobja bivanja in učinkovitosti dela.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.