Arc fault detection device RCBO-AFDD 3M2p

The arc fault protection device RCBO-AFDD 3M2p is a new combined protection switch, used in the field of electrical installation and appliances protection. It was developed by ETI and represents new level of electrical installation protection, protection against electrical fire. Advantages of using RCBO-AFDD 3M2p detection device The three-module switch is a single device designed […]

Požarno zaščitno stikalo KZS-AFDD 3M2p

Požarno zaščitno stikalo KZS-AFDD 3M2p je novo kombinirano zaščitno stikalo, ki je namenjeno zaščiti električnih inštalacij in naprav. Stikalo je bilo razvito s strani podjetja ETI Izlake in predstavlja nov nivo zaščite električne inštalacije pred požarom. Prednosti stikala KZS-AFDD 3M2p Stikalo v velikosti treh modulov tako nadomešča običajni inštalacijski odklopnik, stikalo na diferenčni tok, ter […]

Energy optimisation of the Dom24h building

Marles, as holder of the strategic partnership Dom24h, is proceeding with activities in relation to the Dom 24h pilot project. These activities are geared towards the development and construction of the building envelope from materials with minimal impact in terms of environmental footprint, and the energy optimisation of the Dom24h building. The research & development […]

Energetska optimizacija objekta Dom24h

Marles, kot nosilec strateškega partnerstva Dom24h, nadaljuje z aktivnostmi na pilotskem projektu Dom24h, usmerjene v razvoj in izgradnjo konstrukcijskega ovoja iz materialov z negativnim okoljskim odtisom ter energetsko optimizacijo objekta Dom24h. Razvojno-raziskovalno delo iz drugega sklopa aktivnosti na projektu Dom24h se izvaja na temeljih obstoječega znanja v podjetju, ki že od svoje ustanovitve sledi načelom […]

POWER OF PARTNERSHIP SYNERGY: Dom24h Strategic Partnership’s Project Board

The Project Board is the heart of the Dom24h demonstration project, and the ideas hub of the strategic partnership between 12 development-focused Slovenian companies. The Board holds regular monthly meetings to ensure that the project follows the timeline of activities and goals, that separate technological solutions are integrated into a functioning home/building, and that this […]

Projektni svet strateškega partnerstva Dom24h

Projektni svet je srce demo projekta Dom24h in je idejno vozlišče strateškega partnerstva 12 razvojno naravnanih slovenskih podjetij. Redno mesečno sestajanje Projektnega sveta zagotavlja izvajanje projekta v skladu z zastavljeno dinamiko aktivnosti in cilji, integracijo samostojnih tehnoloških rešitev v funkcionalno celoto doma-stavbe in z vsem tem doseganje pričakovanih rezultatov. Redno sestajanje omogoča tudi pravočasne odzive […]

ALPLES – Furniture Design No. 1 in Slovenia

Alples is the main partner of the »Advanced Interior Furniture« set at the development-strategic demo project Dom24h. In cooperation with other project partners, it’s developing smart interior solutions for Dom24h – a single-family house with an office. The furniture for kitchens, bedrooms, children’s rooms, and offices, with included sensory stimulation features, is adaptable to styles […]

HOME24H – Home of Tomorrow

Marles is the leading partner in the Dom24h strategic partnership. It manages the INTEGRATION OF PARTNERS’ SOLUTIONS into a coherent modern concept for domestic living, for a home in use 24 hours a day, not just for everyday living but as an active workplace. It has also been developing a new, innovative construction kit, an […]

Robotina presented HEMS at virtual China – CEEC Expo 2020

Robotina d.o.o. was presented at the virtual fair CEEC Expo 2020, Ningbo, China, between the 8th and the 13th of June 2020. The event attracted more than 540 exhibitors from Central and Eastern Europe and was attended by more than 80,000 visitors a day. At the fair, Robotina presented, among other things, HEMS – Home […]

Robotina na virtualnem sejmu China – CEEC Expo 2020

Robotina, d.o.o., je bila med 08.06.2020 in 13.06.2020 prisotna na virtualnem sejmu CEEC Expo 2020, Ningbo, Kitajska. Dogodek je privabil več kot 540 razstavljavcev iz Centralne in Vzhodne Evrope in ga je obiskalo več kot 80.000 obiskovalcev na dan. Na sejmu je Robotina med drugim predstavila HEMS, ki ga podjetje razvija v sklopu razvojno raziskovalnega […]