SI EN

SI EN

2 min branja
DOM24h in njegov pametni Digital twin
DOM24h in njegov pametni Digital twin
2 min branja
V okviru projekta »Dom24h« je podjetje Smartis, informacijski sistemi d.o.o., razvilo Digital twin, ki je v pametni DOM24h povezan s senzoričnimi podatki. Podatki, zbrani v eni sami aplikaciji, so uporabniku predstavljeni s tabelami in grafikoni ter vizualizacijo 3D modela hiše.

Inovativna rešitev Digital twin platform poveže vse naprave, sredstva in senzoriko v domu. Omogoča upravljanje dokumentacije (3D prikaz hiše, načrti in navodila od proizvajalca že v sistemu), enostavno upravljanje storitvenih zahtevkov in obveščanje o prihajajočih opravilih.

DOM24h, postavljen na sedežu podjetja Marles v Limbušu, je dom prihodnosti. Pametni dom je popolnoma prilagojen novim bivanjskim standardom in predstavlja vzorčno stanovanjsko stavbo (prototip), ki je vrhunski primer neto skoraj nič-energijske stavbe prihodnosti zgrajen iz materialov z negativnim okoljskim odtisom.

Eden izmed ciljev projekta DOM24h je zgraditi pametno hišo, ki bo lastnikom in vzdrževalcem hiše omogočila pregled podatkov v realnem času v eni spletni aplikaciji. V partnerju projekta, podjetju Smartis d.o.o., so v ta namen razvili Digital twin hiše DOM24h.

Inovativna rešitev Digital twin platform je informacijski sistem, ki omogoča boljše vzdrževanje stanovanjskih objektov in predstavlja podsistem pametne stavbe prihodnosti. Digital twin je digitalna kopija (virtualni model) fizičnega objekta povezanega z informacijami iz resničnega sveta, podprtega s 3D vizualizacijo. Digital twin je v DOM24h povezan s senzoričnimi podatki, ki so predstavljeni s tabelami, grafikoni in kar je najpomembneje, kot vizualizacija 3D modela hiše z informacijskim modeliranjem zgradb – BIM (angl. building information modelling).

Digital twin naslavlja naslednje glavne izzive lastnikov in vzdrževalcev objekta:

 • višji stroški popravil, daljši odzivni čas ter dodaten stres v primeru nepričakovanih incidentov,
 • visoki stroški vzdrževanja, če se ne držimo navodil in dobrih praks,
 • ni celovitega in enostavnega pregleda nad dokumentacijo objekta – inštalacijo, napeljavami in sredstvi.

 

Spletna aplikacija rešuje navedene izzive z naslednjimi funkcionalnostmi:

 • 3D vizualizacija objekta: spletni prikaz z instalacijami in pripadajočimi sredstvi omogoča, da se virtualno v 3D (skladno z tehnologijo BIM) sprehajamo po domu in pogledamo napeljave in inštalacije, kot so bile zabeležene po projektni dokumentaciji. Te informacije so nam lahko v veliko pomoč pred vsako večjo prenovo, še posebej če prenova vključuje določena tvegana gradbena dela.
 • Spremljanje ključnih meritev v realnem času: z aplikacijo lahko povežemo različne naprave, spremljamo senzoriko in nastavimo pravila mejnih vrednosti. Meritve v realnem času so ključnega pomena pri zagotavljanju varnosti in udobja doma. Ob presegu mejnih vrednosti merilnih veličin, se lahko sprožijo alarmi.
 • Alarmiranje: ena od ključnih dodanih vrednost Digital Twin je obveščanje in alarmiranje v primeru nepričakovanih dogodkov in incidentov. Vsak podatek in vsaka naprava se ločena konfigurira tako, da se nastavijo spodnje in zgornje mejne vrednosti. V primeru odstopanja se sprožijo primerni alarmi in standardni ter operativni postopki. To nam prinaša možnost hitrega reagiranja na incidente, s tem pa je škoda lahko bistveno manjša.
 • Pomoč pri vzdrževanju: v primeru preventivnih vzdrževalnih del nas sistem v naprej opozori in nam poda navodila v skladu z zadnjimi strokovnimi nasveti in dobrimi praksami. Poleg tega lahko enostavno in hitro poskrbimo za komunikacijo s servisno službo tudi v primeru incidentov. Aplikacija nudi uporabnikom strokovne in sodobne nasvete za vzdrževanje objekta, ki so jih pripravili strokovnjaki za vzdrževanje objektov.
 • Dokumentacija: spletna aplikacija nudi modul, ki omogoča enostavno hranjenje in iskanje dokumentov (navodila in dokumentacije aparatov in pripomočkov) v digitalni obliki.

 

Inovativna rešitev Digital twin platform prinaša ogromno koristi proizvajalcem montažnih hiš, vzdrževalcem in končnim uporabnikom oziroma lastnikom doma. Nekatere od teh koristi so:

 • boljša energetska učinkovitost objekta,
 • višja varnost objekta,
 • maksimalno udobje,
 • enostavno in hitro dostopne ključne informacije in meritve, 
 • zbirka znanj o hiši in vsa dokumentacija ter načrti na enem mestu,
 • boljše načrtovanje vzdrževalnih in servisnih del skozi celoten življenjski cikel,
 • boljše vzdrževanje doma s strokovno podporo,
 • spremljanje ogljičnega odtisa,
 • nižji stroški vzdrževanja,
 • hitrejši odzivni čas v primeru težav in incidentov
 • daljša življenjska doba doma.

Deli objavo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Sorodne objave

15. 02. 2022
DOM24h in njegov pametni Digital twin
V okviru projekta »Dom24h« je podjetje Smartis, informacijski sistemi d.o.o., razvilo Digital twin, ki je v pametni DOM24h povezan s senzoričnimi...
2 min branja
13. 07. 2021
Dom24h – v družbi prebojnih gospodarskih dosežkov
Ob 30-letnici samostojne Slovenije je Gospodarska zbornica Slovenije pripravila izbor najbolj prodornih gospodarskih dosežkov. Mednje je uvrstila tudi...
3 min branja
22. 01. 2021
Požarno zaščitno stikalo KZS-AFDD 3M2p
Požarno zaščitno stikalo KZS-AFDD 3M2p je novo kombinirano zaščitno stikalo, ki je namenjeno zaščiti električnih inštalacij in naprav. Stikalo je bilo...
2 min branja
22. 01. 2021
Energetska optimizacija objekta Dom24h
Marles, kot nosilec strateškega partnerstva Dom24h, nadaljuje z aktivnostmi na pilotskem projektu Dom24h, usmerjene v razvoj in izgradnjo ...
2 min branja
1. 07. 2020
DOM24H – Dom prihodnosti
Marles je vodilni partner strateškega partnerstva Dom24h. Vodi INTEGRACIJO REŠITEV PARTNERJEV demo projekta v smiselno celoto modernega koncepta ...
2 min branja
30. 06. 2020
ALPLES – Številka 1 pri razvoju pohištva v Sloveniji
Alples je znotraj razvojno-strateškega demo projekta Dom24h nosilni partner sklopa »Napredno notranje pohištvo«. V sodelovanju še z nekaterimi ...
2 min branja

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.