SI EN

SI EN

2 min branja
Energetska optimizacija objekta Dom24h
Energetska optimizacija objekta Dom24h
2 min branja

Marles, kot nosilec strateškega partnerstva Dom24h, nadaljuje z aktivnostmi na pilotskem projektu Dom24h, usmerjene v razvoj in izgradnjo konstrukcijskega ovoja iz materialov z negativnim okoljskim odtisom ter energetsko optimizacijo objekta Dom24h. Razvojno-raziskovalno delo iz drugega sklopa aktivnosti na projektu Dom24h se izvaja na temeljih obstoječega znanja v podjetju, ki že od svoje ustanovitve sledi načelom trajnostne gradnje in izbiri kakovostnih ter naravnih gradbenih materialov, z namenom, da se zagotovijo optimalni bivanjski pogoji in trajnost objektov.

Študijo energetske optimizacije objekta Dom24h je izdelal Zavod za gradbeništvo RS (ZAG) in je opisana z različnimi scenariji uporabe objekta. Pri energetski optimizaciji objekta Doma24h je uporabljeno načelo in koncept energetske učinkovitosti objektov, saj to predstavlja korak naprej v novodobnih gradnjah s poudarkom na zmanjševanju porabe energentov. Z vgraditvijo fazno spremenljivih materialov s sposobnostjo akumulacije latentne toplote, bo tako objekt Dom24h dobil dodatno akumulacijsko toplotno maso. Vpliv materialov na pregrevanje prostorov in rabe energije je bil analiziran in potrjuje predhodno predpostavko o akumulaciji dodatne toplote v lesenih prefabriciranih objektih.

Energetska optimizacija objekta je bila izvedena s pomočjo računalniških programov za izračunanje različnih scenarijev dinamičnih toplotnih odzivov modeliranih stavb ali delov stavb po principu ravnovesja. Pri izračunavanju energijskega ravnovesja so bili upoštevani trije načini prenosa toplote v stavbi; s prevajanjem (kondukcijo), prestopom (konvekcijo) in sevanjem. V odvisnosti od končne uporabe in orientiranosti steklenih površin so bile v nadaljevanju identificirane toplotne cone in poteki temperatur v posameznih toplotnih conah. Za natančnost vnosnih podatkov so bili upoštevani vsi toplotni dobitki v obliki sončnega obsevanja skozi steklene površine in prisotnost ljudi ter delovanje strojev in drugih hišnih naprav.

Na podlagi računalniške simulacije je ZAG ugotovil, da prihaja v toplejših, poletnih, mesecih do pregrevanja bivalnih prostorov zaradi velikih zunanjih dobitkov v obliki sončnega obsevanja skozi velike steklene površine na fasadi objekta. K pregrevanju objekta doprinesejo tudi notranji toplotni dobitki. V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da je možno temperaturo v vseh notranjih prostorih objekta dobro nadzorovati s kontroliranim spuščanjem žaluzij. Senčenje v vročinskih valih popolnoma ne zadošča, zato je potrebno notranje prostore dodatno hladiti s pomočjo stropnega hlajenja. Nadaljnja analiza simulacije je pokazala, da je temperaturno ravnovesje in s tem ugodje v otroških sobah možno uravnati s pomočjo vgradnje mavčno kartonskih plošč z integriranim fazno spremenljivim materialom. Dobro zasnovan ovoj objekta Dom24h je pokazal izredno nizko celoletno potrebo po energiji (tj.: potreba po dodatnem ogrevanju in hlajenju). Z razvojem konstrukcijskega ovoja je bila hkrati narejena tudi energetska optimizacija objekta Dom24h, na podlagi katere je moč sklepati o energetskem obnašanju stavbe skozi celo leto. Konstrukcijski ovoj objekta Dom24h je v sklopu projektnih aktivnosti razvit in potrjen do te mere, da se prične z izvedbo naslednje faze, to je izvedba armirano betonske temeljne plošče in gradnja samega objekta Dom 24h.

Deli objavo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Sorodne objave

15. 02. 2022
DOM24h in njegov pametni Digital twin
V okviru projekta »Dom24h« je podjetje Smartis, informacijski sistemi d.o.o., razvilo Digital twin, ki je v pametni DOM24h povezan s senzoričnimi...
2 min branja
13. 07. 2021
Dom24h – v družbi prebojnih gospodarskih dosežkov
Ob 30-letnici samostojne Slovenije je Gospodarska zbornica Slovenije pripravila izbor najbolj prodornih gospodarskih dosežkov. Mednje je uvrstila tudi...
3 min branja
22. 01. 2021
Požarno zaščitno stikalo KZS-AFDD 3M2p
Požarno zaščitno stikalo KZS-AFDD 3M2p je novo kombinirano zaščitno stikalo, ki je namenjeno zaščiti električnih inštalacij in naprav. Stikalo je bilo...
2 min branja
22. 01. 2021
Energetska optimizacija objekta Dom24h
Marles, kot nosilec strateškega partnerstva Dom24h, nadaljuje z aktivnostmi na pilotskem projektu Dom24h, usmerjene v razvoj in izgradnjo ...
2 min branja
1. 07. 2020
DOM24H – Dom prihodnosti
Marles je vodilni partner strateškega partnerstva Dom24h. Vodi INTEGRACIJO REŠITEV PARTNERJEV demo projekta v smiselno celoto modernega koncepta ...
2 min branja
30. 06. 2020
ALPLES – Številka 1 pri razvoju pohištva v Sloveniji
Alples je znotraj razvojno-strateškega demo projekta Dom24h nosilni partner sklopa »Napredno notranje pohištvo«. V sodelovanju še z nekaterimi ...
2 min branja

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.