SI EN

SI EN

< 1 min branja
MOČ SINERGIJE PARTNERSTVA: Projektni svet strateškega partnerstva Dom24h
Projektni svet strateškega partnerstva Dom24h
11:00 - 13:00
Dominikanski samostan Ptuj
MOČ SINERGIJE PARTNERSTVA: Projektni svet strateškega partnerstva Dom24h
Projektni svet strateškega partnerstva Dom24h
11:00 - 13:00
Dominikanski samostan Ptuj
< 1 min branja

Projektni svet je srce demo projekta Dom24h in je idejno vozlišče strateškega partnerstva 12 razvojno naravnanih slovenskih podjetij. Redno mesečno sestajanje Projektnega sveta zagotavlja izvajanje projekta v skladu z zastavljeno dinamiko aktivnosti in cilji, integracijo samostojnih tehnoloških rešitev v funkcionalno celoto doma-stavbe in z vsem tem doseganje pričakovanih rezultatov. Redno sestajanje omogoča tudi pravočasne odzive na morebitne težave in potencialne zastoje pri izvajanju zelo raznolikih aktivnosti tar takojšnje iskanje najustreznejših odgovorov in rešitev. 

Na sestankih se pregleda opravljeno delo, prediskutira morebitne nejasnosti ali šume v komunikaciji, poišče ustrezne rešitve in predvidi nadaljnje korake za eno- do dvomesečno obdobje. Srečanje Projektnega sveta je prostor soočenja in pretresanja različnih mnenj, idej, vizij in načrtov za Dom24h, tudi (in predvsem) po zaključku sofinanciranega dela projekta (po 31. marcu 2022). Dom24h je bil namreč s strani partnerjev zasnovan in prepoznan kot razvojno ambiciozen, strateško pomemben in v ozirih novih poslovnih modelov visoko potencialen projekt.

Projektni svet se sestaja na ‘terenu’ – pri partnerjih. Na ta način določen partner dobi priložnost, da se predstavi tudi izven okvirjev projekta Dom24h. Partnerji se tako medsebojno bolje spoznajo in vzpostavijo boljše medsebojno razumevanje, kar vzvratno vpliva na učinkovitejše izvajanje projektnih aktivnosti, trdnejše in bolj zavezujoče sodelovanje med partnerji ter proizvaja neverjetne sinergijske učinke strateškega partnerstva Dom24h. Tako so se do zdaj predstavili Marles hiše Maribor, d.o.o., Petrol, d.d., Ljubljana, Alples, d.d., Železniki in Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o. Enkrat pa je sestanek potekal na letnem dogodku TECES: SYeNERGY v idiličnem srednjeveškem okolju Dominikanskem samostanu na Ptuju. Žal je epidemija COVID-19 ta izredno konstruktivna srečevanja nekoliko postavila na glavo. Zaenkrat so srečanja Projektnega sveta prestavljena na medmrežje, a upamo in želimo si, da se čimprej tudi to vrne v kar se da normalne tirnice. A kakorkoli, sinergija strateškega partnerstva Dom24h ne pojenja in sveti z enako močjo še naprej.

Deli objavo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Sorodne objave

15. 02. 2022
DOM24h in njegov pametni Digital twin
V okviru projekta »Dom24h« je podjetje Smartis, informacijski sistemi d.o.o., razvilo Digital twin, ki je v pametni DOM24h povezan s senzoričnimi...
2 min branja
13. 07. 2021
Dom24h – v družbi prebojnih gospodarskih dosežkov
Ob 30-letnici samostojne Slovenije je Gospodarska zbornica Slovenije pripravila izbor najbolj prodornih gospodarskih dosežkov. Mednje je uvrstila tudi...
3 min branja
22. 01. 2021
Požarno zaščitno stikalo KZS-AFDD 3M2p
Požarno zaščitno stikalo KZS-AFDD 3M2p je novo kombinirano zaščitno stikalo, ki je namenjeno zaščiti električnih inštalacij in naprav. Stikalo je bilo...
2 min branja
22. 01. 2021
Energetska optimizacija objekta Dom24h
Marles, kot nosilec strateškega partnerstva Dom24h, nadaljuje z aktivnostmi na pilotskem projektu Dom24h, usmerjene v razvoj in izgradnjo ...
2 min branja
1. 07. 2020
DOM24H – Dom prihodnosti
Marles je vodilni partner strateškega partnerstva Dom24h. Vodi INTEGRACIJO REŠITEV PARTNERJEV demo projekta v smiselno celoto modernega koncepta ...
2 min branja
30. 06. 2020
ALPLES – Številka 1 pri razvoju pohištva v Sloveniji
Alples je znotraj razvojno-strateškega demo projekta Dom24h nosilni partner sklopa »Napredno notranje pohištvo«. V sodelovanju še z nekaterimi ...
2 min branja

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.